Spółka ERBUD International w dniu 28.03.2022 r. złożyła wniosek o udzielenie patentu na izolację termiczną ścian budynków i sposób montażu izolacji termicznej do ścian budynku.

Wniosek został zarejestrowany przez Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej pod numerem P.440778

Zastosowane nowatorskie rozwiązanie konstrukcyjno-materiałowe, które Spółka wdrożyła między innymi w pracach przy projekcie „Wykonania prac termomodernizacyjnych i poprawy efektywności energetycznej i ekologicznej na budynku głównym Szpitala Specjalistycznego Im. Ludwika Rydygiera w Krakowie” umożliwiły nie tylko osiągnięcie założonych w audycie energetycznym parametrów termoizolacyjności ale ich znaczne polepszenie, co skutkuje dalszą poprawą efektywności energetycznej i ekologicznej. Wykonany powykonawczo audyt energetyczny ex-post potwierdził przekroczenie założeń audytu ex-ante, tym samym założeń PFU w zakresie oszczędności energetycznej budynku Szpitala o 18,5 %, co przekłada się na około 280 tys. kWh energii cieplnej na rok.

Efektem końcowym są dodatkowe wymierne korzyści finansowe dla Inwestora a także zmniejszenie oddziaływania na środowisko naturalne poprzez zminimalizowanie zużycia zasobów naturalnych poprzez racjonalne gospodarowanie energią elektryczną oraz ciepłem.