Treść:

ERBUD RZESZÓW SP. Z O.O. złożył w dniu 29.05.2018 r. najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym pn: „Roboty budowlane wraz z dostawą i montażem medycznych modułów zasilających w ramach realizacji zadania pod nazwą Dostosowanie bloku operacyjnego w Szpitalu Stalowej Woli jako element polepszenia świadczonych usług.”

Łączna cena ofertowa: 14.815.017,09 zł brutto.