W dniu 29.05.2020 r. spółka ERBUD Operations Sp. z o.o. podpisała umowę z Klinicznym Szpitalem Wojewódzkim Nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na realizację inwestycji pn.:

„Nadbudowa, przebudowa i remont bloków operacyjnych i centralnej sterylizatorni wraz z infrastrukturą oraz przebudowa agregatorowni w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie im. św. Jadwigi Królowej.”

Wartość kontraktu: 5 281 855,19 zł netto.

Okres realizacji: od 29.05.2020 r. do 29.12.2020 r.