Treść: 

W dniu 27.03.2018 r. spółka ERBUD RZESZÓW SP. Z O.O. podpisała umowę z Zamawiającym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Ropczycach na realizację: Przebudowa i nadbudowa Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Małopolskim. Etap I na potrzeby realizacji projektu pn. Dostosowanie pomieszczeń i budynków Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Małopolskim do aktualnych wymagań technicznych i organizacyjnych oraz w celu zaspokojenia potrzeb zdrowotnych społeczeństwa

Wartość kontraktu: 12,5 mln zł netto.