Treść:
W dniu 26.06.2018 r. spółka ERBUD RZESZÓW SP. Z O.O. podpisała umowę z Zamawiającym Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli na realizację inwestycji pn.: Roboty budowlane wraz z dostawą i montażem medycznych modułów zasilających w ramach realizacji zadania pod nazwą Dostosowanie bloku operacyjnego w Szpitalu Stalowej Woli jako element polepszenia świadczonych usług.

Wartość kontraktu: 12 161 567,41 zł netto.

Okres realizacji: od 26.06.2018 r. do 12.03.2019 r.