W dniu 16.09.2020 r. spółka ERBUD Operations Sp. z o.o. podpisała umowę z Politechniką Lubelską, ul. Nadbystrzycka 38D, 20-618 Lublin na realizację inwestycji pn:

„Przebudowa Domu Studenckiego nr 3 Politechniki Lubelskiej w ramach dostosowania do nowelizacji przepisów przeciwpożarowych i podniesienia standardu w pokojach mieszkalnych.”

Zakres prac obejmuje:

  1. Roboty budowlane,
  2. Roboty sanitarne,
  3. Roboty elektryczne i telekomunikacyjne

Wartość kontraktu: 13 781 356,11 zł brutto.

Okres realizacji: od 16.09.2020r.  do 30.06.2021r.