Treść:
Zawarcie znaczącej umowy przez Konsorcjum, w którego skład wchodzi Spółka – Erbud Rzeszów Sp. z o.o. o wartości 25,1 mln zł.

 

W dniu 26 kwietnia 2017 roku Spółka Erbud Rzeszów Sp. z o.o. podpisała w Konsorcjum z firmą Fast Group sp. z o.o. umowę o roboty budowlane na niżej wymienionych zasadach:

1) Data zawarcia kontraktu 26.04.2018r
2) Inwestor (dokładna nazwa i siedziba) Uniwersytet Medyczny w Łodzi z siedzibą w Łodzi (90 – 419), Al. Kościuszki 4, NIP 725-18-43-739
3) Wartość kontraktu 25 108 291,22 z tego dla Erbud Rzeszów Sp. z o.o. przypada 63,03% tj. 15.825.755,96 zł.
4) Przedmiot kontraktu Roboty budowlane polegające na Budowie Zespołu Poradni Specjalistycznych i Serwerowni w budynku A2 Centrum Kliniczno Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251 w ramach II etapu budowy CKD.
5) Miejsce wykonywania kontraktu
6) Terminy realizacji Rozpoczęcie Robót – 07.05.2018r. Zakończenie Robót – 20.02.2019r.

7) Uwagi Budowa realizowana przez konsorcjum firm Erbud-Rzeszów Sp. z o.o. 36-002 Jasionka 942 oraz Fast Group sp. z o.o. z siedzibą: w Warszawie przy al. 3 Maja 12, 00-391 Warszawa.