W dniu 28 listopada 2023 r. został podpisany protokół końcowego odbioru robót związanych z realizacją inwestycji pod nazwą: Wykonanie termomodernizacji budynku Rektoratu  Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Zakres robót obejmował m.in.:

–  roboty wyburzeniowe, rozbiórkowe wraz z demontażem i utylizacją istniejącej elewacji słupowo ryglowej przy zachowaniu wewnętrznego wykończenia i wyposażenia,

– wykonanie nowych fasad  i sufitów zewnętrznych o łącznej powierzchni 4 500 m2 w tym min.: fasady o konstrukcji słupowo-ryglowej o powierzchni 3 445 m2, Fasady w systemie nakładkowym na istniejącym ruszcie słupowo ryglowym pozwalającej zachować w całości wewnętrzne wykończenie o wysokich walorach estetycznych Sali Senatu, fasad i sufitów zewnętrznych wentylowanych, Okna i drzwi w tym przeciwpożarowe o współczynniku zestawów szklenia  U = 0,4 W/m2K oraz witryny wewnętrzne

– Roboty budowlane wykończeniowe wewnętrzne w tym min.: ślusarka drzwiowa przeciwpożarowa, sufity podwieszane modułowe  o powierzchni 5 200m2, zabezpieczenia p.poż, odtworzenie wewnętrznych zabudów, okładzin i wykończeń, prace malarskie oraz renowacja okładzin marmurowych.

– Prace dekarskie i termomodernizacyjne na dachach w tym: wymiana izolacji i poszycia dachu głównego z papy termozgrzewalnej oraz wzmocnienie konstrukcji stalowej Sali senatu wraz z zabezpieczeniem p.poż oraz wykonaniem nowego poszycia z membrany PVC wraz z izolacją termiczną.

– Roboty w zakresie instalacji elektrycznych w tym min.: zasilanie urządzeń wentylacji i klimatyzacji, wymiana oświetlenia wewnętrznego, rozbudowa awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, automatyka pomieszczeniowa dla potrzeb wentylacji, klimatyzacji oraz Central wentylacyjnych wraz z BMS, zasilanie elektryczne rozdzielnicy głównej RGW

– Rozbudowa systemu sygnalizacji pożarowej SAP

– Roboty w  zakresie instalacji sanitarnych w tym min.: instalacja ciepła technologicznego, instalacja wentylacji mechanicznej, instalacja chłodu, regulacja instalacji centralnego ogrzewania oraz wykonanie nowego węzła cieplnego.

W ramach zamówienia Wykonawca sporządził kompletną dokumentację warsztatową wymiany fasad. Wszystkie roboty były realizowane nieprzerwanie na obiekcie nie wyłączonym z użytkowania.

Łączna wartość inwestycji wraz z pracami dodatkowymi to ponad 42,1 mln PLN.

Głównym celem inwestycji było zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej, jakim jest Rektorat Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Projekt zakłada m.in. spadek emisji gazów cieplarnianych, zmniejszenie zużycia energii końcowej w tym elektrycznej oraz cieplnej.

Kontrakt z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym to kolejna, czwarta umowa ERBUD International w zakresie prac termomodernizacyjnych. Spółka jest w trakcie realizacji prac na rzecz Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie. Natomiast wykonała już prace termomodernizacyjne w systemie „projektuj i buduj” z Narodowym Instytutem Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowym  Instytutem  Badawczym w Warszawie oraz w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie.

ERBUD International prowadząc swoje działania wykorzystuje unikalne rozwiązania techniczne i funkcjonalne oraz autorskie podejście, będące wynikiem wieloletnich prac badawczo-rozwojowych oraz doświadczenia kadry techniczno-inżynieryjnej.