W miesiącu maju b.r. zakończone zostały prace związane z realizacją inwestycji pod nazwą: Przebudowa i modernizacja pomieszczeń szpitala w celu dostosowania do potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii i jednosalowego Bloku Operacyjno– Zabiegowego w  SP ZOZ w Łukowie.

Łączna wartość inwestycji to ponad 9,5 mln PLN.

Celem inwestycji była poprawa wykorzystania obecnej infrastruktury szpitala, zabudowa wolnej przestrzeni i zagospodarowanie pomieszczeń, które nie były wykorzystywane. W ramach remontu Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii wraz z jednosalowym blokiem operacyjnym został przeniesiony do nowych pomieszczeń przez co  zwiększona została liczba stanowisk intensywnej terapii.

Wyżej wymieniona realizacja to kolejna inwestycja z zakresu bloków operacyjnych jakie wykonała Spółka ERBUD International.

W poprzednich latach realizowaliśmy budowy/przebudowy bloków operacyjnych m. in. przebudowę i remont  kompleksu 4 salowego bloku operacyjnego wraz z  centralną sterylizatornią, wyposażeniem i infrastrukturą dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 im. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, przebudowę bloku operacyjnego dla Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli oraz Leżajska.

status realizacji inwestycji