W miesiącu maju b.r. zakończone zostały prace związane z realizacją inwestycji pod nazwą: Budowa budynku dydaktycznego z centrum obsługi studentów dla potrzeb Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno Ekonomicznej im. Ks. Bronisława Markiewicza z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w Jarosławiu DAG/TP/6/21”.

Łączna wartość inwestycji to niemal 21 mln PLN.

Celem inwestycji była kompleksowa budowa budynku wraz z budową wewnętrznych instalacji: elektrycznej, wentylacji, klimatyzacji, wody, instalacji hydrantowej, kanalizacji sanitarnej, c.o., gazowej wraz z kotłownią gazową oraz systemem BMS z niezbędnym wyposażeniem technicznym i meblowym.

W miesiącu maju b.r. przystąpiono do czynności odbiorowych budynku, które finalnie zakończyły się podpisaniem w dniu 17.05.2023 r. bezusterkowego protokołu odbiór robót budowlanych zaś prace zakończone zostały w terminie przewidzianym w umowie.

Wyżej wymieniona realizacja to kolejna inwestycja z segmentu budownictwa kubaturowego jakie wykonała Spółka ERBUD International.