Zakończył się Tydzień Bezpieczeństwa w ramach Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie! Tegorocznej, XI już edycji wydarzenia, towarzyszyło hasło: „WSZYSTKO W PORZĄDKU” #OGARNIĘTE”.

W tym roku położyliśmy nacisk na konieczność utrzymania porządku na placach budowy oraz podtrzymania idei odpowiedzialnego zachowania nie tylko w pracy, lecz także poza nią.

Tydzień Bezpieczeństwa, który odbywał się między 13 a 17 maja był niewątpliwie czasem wypełnionym szkoleniami z udzielania pierwszej pomocy, prezentacjami dotyczącymi zdarzeń potencjalnie wypadkowych, wypadków związanych z pracami na wysokości oraz warsztatów, podczas których eksperci dzielili się wiedzą w celu zwiększenia świadomości w zakresie bezpieczeństwa.

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie to organizacja zrzeszająca największe firmy budowlane w Polsce.

Dzięki zaangażowaniu kierownictwa oraz pracowników budowy ERBUD International w Lublinie i Nałęczowie oraz Kierownictwa Działu BHP i PPoż zorganizowane zostały między innymi szkolenia poświęcone znaczeniu, wykorzystaniu oraz zasadom działania Środków Ochrony Indywidualnych. Wraz z firmą KILOUTOU przeprowadzono instruktaż związany z  doborem urządzeń, maszyn i sprzętów do wykonywania prac budowalnych oraz ich bezpieczna obsługa.

Strażacy z OSP Mała wraz z Inspektorem Ochrony PPOŻ przeprowadzili próbną ewakuację z budynku objętego pożarem, zorganizowali zajęcia z prowadzenia RKO, szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej  przy tym prezentując podręczne środki gaśnicze oraz zasady postępowania na wypadek pożaru.

Na terenie budowy Szpitala Tworki w Pruszkowie zorganizowane zostało, przy wsparciu firmy zewnętrznej Atut Rental, szkolenie z zasad bezpiecznego korzystania z elektronarzędzi natomiast w siedzibie Spółki w Jasionce oraz na pozostałych naszych budowach zostało zorganizowane praktyczne szkolenie poświęcone tematyce pierwszej pomocy przedmedycznej.