Treść:
W Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Leżajsku w dniu 10 października 2018 r. odbyło się uroczyste otwarcie Pawilonu Diagnostyczno-Zabiegowego zrealizowanego w ramach projektu: „Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych dla społeczeństwa zamieszkałego w powiecie leżajskim poprzez rozbudowę i wyposażenie SP ZOZ w Leżajsku”. W ramach projektu dokonano budowy Pawilonu Diagnostyczno – Zabiegowego, w którym uruchomiono nowoczesny Blok Operacyjny, składający się z czterech sal operacyjnych z salą pooperacyjną, Pracownię Rezonansu Magnetycznego, Pracownię Tomografii Komputerowej oraz Centralną Sterylizatornię.

W ramach w/w projektu ERBUD RZESZÓW SP. Z O.O. od październik 2017 do sierpienia 2018 zrealizował zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa o pawilon diagnostyczno-zabiegowy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w budynku Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku- II etap

Obejmujący m.in. wykonanie:

– robót budowlanych i wykończeniowych

– Instalacji, elektrycznych, sanitarnych i gazów medycznych

– Specjalistycznej zabudowy sal operacyjnych i wyposażenia

Obecnie ERBUD RZESZÓW SP. Z O.O. w sektorze szpitalnym realizuje inwestycje dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, SPZOZ w Tomaszowie Lubelskim, SPZOZ w Ropczycach oraz kolejną inwestycję dla SPZOZ w Stalowej Woli dot. realizacji Bloku operacyjnego wraz z wyposażeniem medycznym w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej-Woli.