W dniu 11 lipca b.r.  ERBUD International, dzięki uprzejmości Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, miała okazję uczestniczyć w uroczystym wręczeniu decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych osobom, które pomyślnie przeszły przez wszystkie etapy postępowania kwalifikacyjnego.

Ostatecznie uprawnienia otrzymało 126 inżynierów reprezentujących różne specjalności.

Wręczenie dokumentu poświadczającego zdobycie uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji na budowie zostało poprzedzone wspólnym ślubowaniem.

Osoby z najlepszym wynikiem na egzaminie otrzymały z rąk członków Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej PDK OIIB oraz przewodniczącego Okręgowej Rady PDK OIIB Pana Grzegorza Dubika szczególne wyróżnienia.

Słowa uznania za wkład i zaangażowanie w rozwój branży budowlanej oraz gratulacje z tytułu uzyskania uprawnień skierował do młodych inżynierów Prezes Zarządu ERBUD International Mirosław Młynarski.

Prezes Zarządu ERBUD International Mirosław Młynarski