W dniu 4 listopada br. nasza Spółka podpisała umowę; Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie”

Przedmiotowa umowa realizowana będzie trzyetapowo w systemie „projektuj i buduj”. Swoim zakresem obejmuje wykonanie projektu budowlanego, projektów wykonawczych, robót budowlanych i branżowych oraz końcowego audytu energetycznego ex – post.

Jedną ze specjalności ERBUD Operations są roboty termomodernizacyjne obiektów szpitalnych w systemie „projektuj buduj” z zastosowaniem technologii odnawialnych źródeł energii (przy udziale instalacji  fotowoltaicznych, solarnych, pomp ciepła oraz układów kogeneracji/trigeneracji)

W ubiegłych latach nasza Spółka realizowała prace termomodernizacyjne (projektuj-buduj) dla Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie oraz prace projektowe dla Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie. Obecnie ERBUD Operations realizuje prace termomodernizacyjne również w systemie projektuj-buduj Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie (o 17 kondygnacjach , 65 799 m2 powierzchni użytkowej) gdzie termomodernizacji podlega mi in. wymiana 20 130 m2 elewacji (wraz z usunięciem i utylizacją okładzin azbestowych) oraz  wymiana 7 580 m2 stolarki okiennej.