Firma ERBUD RZESZÓW Sp. z o.o. uczestniczyła w Misji gospodarczej na Białoruś, organizowanej w dniach 22-24.11.2017 r. przez Województwo Podkarpackie.

Udział w misji został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu własnego RPO WP 2014-2020 „Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego”, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.3. Promowanie przedsiębiorczości.

http://umwp.podkarpackie.pl/index.php/promocja/promocja-gospodarcza/aktualnosci/5699-relacja-z-wydarzenia-misja-gospodarcza-do-republiki-bialorus