Na posiedzeniu Senatu Politechniki Rzeszowskiej w dniu 27 maja 2021 roku odbyło się wręczenie dyplomów, nagród i medali Primus Inter Pares dla najlepszych absolwentów Politechniki Rzeszowskiej.

Inicjatywa ta realizowana jest przy udziale Fundacji Rozwoju Politechniki Rzeszowskiej, w której skład wchodzi m.in. ERBUD Operations Sp. z o.o.

Laureatami konkursu zostali:

Mgr inż. Anna Leśniak, absolwentka kierunku transport na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa, studentka Szkoły Doktorskiej Nauk Inżynieryjno-Technicznych na Politechnice Rzeszowskiej.

Wyróżnionym absolwentem kierunku technologia chemiczna na Wydziale Chemicznym został mgr inż. Kamil Czech student Szkoły Doktorskiej Nauk Inżynieryjno-Technicznych na Politechnice Rzeszowskiej w dyscyplinie naukowej inżynieria chemiczna.

Najlepszym absolwentem kierunku informatyka na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki został uznany mgr inż. Paweł Miękina.

Wyróżnienie na kierunku matematyka na Wydziale Matematyki
i Fizyki Stosowanej otrzymała absolwentka mgr Patrycja Śmigiel natomiast na Wydziale Zarządzania na kierunku logistyka nagrodę otrzymał mgr inż. Kamil Łuka.

Laureatką kierunku architektura na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury została mgr inż. arch. Katarzyna Grabiec. Z ramienia Fundacji Rozwoju Politechniki Rzeszowskiej nagrodę wręczyli przewodniczący Rady Fundacji Roman Krzystyniak oraz Mirosław Młynarski, dyrektor finansowy ERBUD Operations Sp. z o. o., w towarzystwie rektora prof. Piotra Koszelnika.

Wszystkim laureatom składamy najserdeczniejsze gratulacje.