ERBUD International, jako Członek Rady Fundacji Rozwoju Politechniki Rzeszowskiej, informuje o prowadzonym na Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza naborze na studia II stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, które rozpoczynają się od semestru letniego (czyli od 24 lutego), oraz na studia podyplomowe.

O szczegółach można dowiedzieć się z kierowanego listu Rektora Politechniki Rzeszowskiej Profesora Piotr Koszelnika:

Szanowni Państwo,

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza zaprasza Państwa i Państwa bliskich oraz zatrudnionych przez Państwa pracowników, na studia drugiego stopnia (magisterskie) stacjonarne i niestacjonarne rozpoczynające się od semestru letniego w roku akademickim 2023/2024. Kandydaci mają do wyboru 22 atrakcyjne kierunki studiów.

Rejestracja kandydatów w Systemie Internetowej Rekrutacji Politechniki Rzeszowskiej potrwa do 18 lutego 2024 r. Szczegółowe informacje na temat rekrutacji są dostępne na stronie internetowej rekrutacja.prz.edu.pl.

Ponadto Uczelnia obecnie prowadzi nabór na studia podyplomowe na 8 kierunkach studiów

Życzymy wszelkiej pomyślności i do zobaczenia na Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza 


prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik
Rektor Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza