Project Description

OPIS PROJEKTU

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostosowanie pomieszczeń oraz montaż wieloosobowej komory hiperbarycznej w SPZOZ-ZZ w Makowie Mazowieckim obejmujący sprzedaż, dostawę, uruchomienie, wykonanie niezbędnych prac adaptacyjnych i oddanie do eksploatacji przez ERBUD International fabrycznie nowych urządzeń a także przeprowadzenie szkolenia personelu.

SZCZEGÓŁY

Inwestor:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej -Zespół Zakładów w Makowie Mazowieckim z siedzibą w Makowie Mazowieckim

Okres realizacji:

12.2023 – 10.2024

Wartość kontraktu:

6,5 mln zł netto

Generalny wykonawca:

ERBUD International Sp. z o.o.