Project Description

OPIS PROJEKTU

Animacja pracy konkursowej na koncepcję architektoniczną zagospodarowania terenu i rozbudowy obiektu Zakładu Opieki Długoterminowej w Makowie Podhalańskim, która uzyskała zaszczytne I miejsce.

Celem konkursu było uzyskanie najlepszego rozwiązania projektowego – koncepcji architektonicznej, dla rozszerzenia zakresu działalności oraz rewitalizacji obiektu objętego konkursem, ze szczególnym uwzględnieniem powiązania projektowanych obiektów z istniejącymi.