Project Description

OPIS PROJEKTU

Wymiana nawierzchni z kostki granitowej na Placu Wolności w Nisku

SZCZEGÓŁY

Inwestor:

Gmina Nisko

Okres realizacji:

01.05.2007 – 25.11.2007

Powierzchnia:

1565 m2

Generalny wykonawca:

ERBUD RZESZÓW SP. Z O.O.