Project Description

OPIS PROJEKTU

„Villa Alouette” Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Rymarskiej we Wrocławiu.

SZCZEGÓŁY

Inwestor:

Bouygues Immobilier Polska sp. z o.o.

Okres realizacji:

03.2016 – 10.2017

Powierzchnia:

mieszkań 4 640 m2 + antresole 575 m2

Wartość inwestycji:

12,1 mln zł netto

Zakres prac:

Zakres usług Inwestora Zastępczego: weryfikacja dokumentacji projektowej, sporządzenie dokumentacji przetargowej, przetarg na wyłonienie Generalnego Wykonawcy, zarządzanie i administrowanie kontraktem, nadzór inwestorski, udział w rozruchach, testach, odbiorach i przekazywaniu lokali Klientom.