Project Description

OPIS PROJEKTU

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, polegających na termomodernizacji budynku Rektoratu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, zlokalizowanego przy ul. Żwirki i Wigury 61 w Warszawie, obejmujący swym zakresem: docieplenie ścian piwnic ponad gruntem, wymianę fasady aluminiowo-szklanej, wymianę ślusarki okiennej i drzwiowej, przebudowę instalacji wentylacji mechanicznej, budowę nowej i rozbudowę istniejącej instalacji chłodniczej wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącym.

SZCZEGÓŁY

Inwestor:

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Okres realizacji:

06.2022 – 09.2023

Wartość kontraktu:

29,8 mln zł netto

Generalny wykonawca:

ERBUD International Sp. z o.o.