Project Description

OPIS PROJEKTU

Wykonanie kompletnej, wielobranżowej dokumentacji projektowej w zakresie budowy budynku na cele Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz budowy lądowiska dla helikopterów Lotniczego Pogotowia Ratunkowego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacją przedmiotowego zadania.

SZCZEGÓŁY

Inwestor:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku

Okres realizacji:

01. 2016 – 05.2016