Project Description

OPIS PROJEKTU

Modernizacja maszynowni wentylacyjnych w budynku Kardiochirurgii A Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II

SZCZEGÓŁY

Inwestor:

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II Sp. z o.o.

Okres realizacji:

01.08.2016 – 30.06.2017

Wartość inwestycji:

2 700 000,00 PLN netto /3 321 000,00 pln BRUTTO

Zakres prac:

Modernizacja maszynowni wentylacyjnych w zakresie: – wymiany central wentylacyjnych, – instalacji CT, – wody lodowej w tym dostawa agregatu wody lodowej z suchą chłodnicą cieczy, – instalacji odzysku glikolowego, – instalacji elektrycznych w zakresie doprowadzenia zasilania do dostarczonych urządzeń i modernizacji oświetlenia w pomieszczeniach maszynowni, – intalacji niskoprądowych w zakresie automatyki central wentylacyjnych wraz z systemem BMS – robót budowlano-wykończeniowych w modernizowanych maszynowniach w zakresie doprowadzenia ścian do odporności ogniowej EI120, wymiany drzwi oraz wykonania wykładzin podłogowych PVC