Project Description

OPIS PROJEKTU

Przebudowa i nadbudowa Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Małopolskim. Etap I na potrzeby realizacji projektu pn. Dostosowanie pomieszczeń i budynków Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Małopolskim do aktualnych wymagań technicznych i organizacyjnych oraz w celu zaspokojenia potrzeb zdrowotnych społeczeństwa

SZCZEGÓŁY

Inwestor:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach

Okres realizacji:

03.2018 – 10.2018

Powierzchnia:

2.641,30 m2

Wartość inwestycji:

12,5 mln zł netto

Generalny wykonawca:

ERBUD RZESZÓW SP. Z O.O.