Project Description

OPIS PROJEKTU

Zadanie inwestycyjne polegało na budowie Szpitala Południowego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, układem drogowym, zagospodarowaniem terenu oraz przebudową sieci kolidujących z inwestycją. Projekt realizowany był w systemie PROJEKTUJ – BUDUJ przez Generalnego Wykonawcę ERBUD S.A.

Zadaniem ERBUD International Sp. z o.o. jako Podwykonawcy było opracowanie wariantów projektów zamiennych w zakresie lądowiska dla helikopterów, konstrukcji i garażu podziemnego.

SZCZEGÓŁY

Inwestor:

Miasto stołeczne Warszawa

Okres realizacji:

2016 – 2021

Kubatura::

181 847,00m3

Powierzchnia::

40 726,76m2

Generalny wykonawca:

ERBUD S.A.