Project Description

OPIS PROJEKTU

Zadanie inwestycyjne polegało na przebudowie i rozbudowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Markach.  Projekt realizowany był w systemie PROJEKTUJ – BUDUJ – FINANSUJ.

Zadaniem ERBUD International Sp. z o.o. jako Podwykonawcy było wykonanie pełnej, wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych prawem pozwoleń umożliwiających realizację inwestycji a także rozliczenie projektu.

SZCZEGÓŁY

Inwestor:

Gmina Miasto Marki

Okres realizacji:

2016 – 2017

Kubatura::

24 300,00m3 ( w tym 11 800,00m3 istniejący budynek szkoły)

Powierzchnia::

6 000,00m2 (w tym 3 000 m2 istniejący budynek szkoły)

Generalny wykonawca:

ERBUD S.A.