Project Description

OPIS PROJEKTU

Rozbudowa o pawilon diagnostyczno-zabiegowy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w budynku Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku- II etap

SZCZEGÓŁY

Inwestor:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Leżajsku

Okres realizacji:

10.2017 – 08.2018

Wartość inwestycji:

7,8 mln zł netto

Generalny wykonawca:

ERBUD RZESZÓW SP. Z O.O.