Project Description

OPIS PROJEKTU

Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z doposażeniem w sprzęt medyczny na bazie istniejącej izby przyjęć oraz budowa lądowiska dla śmigłowców ratownictwa medycznego w SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim

SZCZEGÓŁY

Inwestor:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim

Okres realizacji:

01.2018 – 09.2018

Wartość inwestycji:

13,7 mln zł netto

Generalny wykonawca:

Konsorcjum firm ERBUD RZESZÓW SP. Z O.O. – Lider konsorcjum Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Lecznictwa Cezal Lublin Sp. z o.o. – Partner konsorcjum