Project Description

OPIS PROJEKTU

Roboty budowlane Lublin, ul. Herberta (AOS, POZ, Rehabilitacja), w ramach projektu „Poprawa efektywności działalności wojewódzkich podmiotów leczniczych w obszarach potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubelskiego poprzez niezbędne, z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych, prace remontowo – budowlane, w tym w zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, a także wyposażenia w sprzęt medyczny”

SZCZEGÓŁY

Inwestor:

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie z siedzibą: ul. Biernackiego 9, 20-089 Lublin

Okres realizacji:

24.06.2019-30.06.2020

Wartość kontraktu:

5 741 438,98 zł netto

Generalny wykonawca:

ERBUD Operations Sp. z o.o.