Project Description

OPIS PROJEKTU

Projektowany obiekt jest rozbudową szpitala. W nowej części obiektu znajdą się pomieszczenia techniczne niezbędne do funkcjonowania Szpitala po rozbudowie; stacja łóżek,  apteka szpitalna, dział diagnostyki obrazowej, izba przyjęć planowanych, laboratoria diagnostyczne, centralną sterylizatornia, blok operacyjny. W zakresie kontraktu jest uzupełnienie dokumentacji projektowej, wykonanie robót rozbiórkowych obiektów kolidujących z nowym budynkiem oraz budowa łącznika wraz z blokiem operacyjnym. Obiekt wyposażony jest w instalacje sanitarne, wentylacji i klimatyzacji, instalacje elektryczne i teletechniczne oraz instalację gazów medycznych.

SZCZEGÓŁY

Inwestor:

SPZOZ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Lublinie, ul. Grenadierów 3, 20-331 Lublin

Okres realizacji:

08.2014-07.2017

Kubatura:

18.802 m3

Powierzchnia:

5.750 m2

Generalny wykonawca:

Konsorcjum firm ERBUD S.A. Oddział Rzeszów (Lider Konsorcjum) i ERBUD Rzeszów Sp. z o.o.