Project Description

OPIS PROJEKTU

Rewitalizacja Parku Zdrojowego w Horyńcu-Zdroju w ramach projektu Rozwój miejscowości uzdrowiskowych Horyńca-Zdroju i Morszyna szansą na aktywizację pogranicza polsko-ukraińskiego.

SZCZEGÓŁY

Inwestor:

Gmina Horyniec-Zdrój

Okres realizacji:

04.10.2013 – 20.03.2015 r.

Wartość inwestycji:

9 860 000,00 zł brutto

Generalny wykonawca:

ERBUD RZESZÓW SP. Z O.O.