Project Description

OPIS PROJEKTU

Rewitalizacja byłego gospodarstwa rolnego w Boguchwale z przeznaczeniem na rynek miejski wraz z otoczeniem.

SZCZEGÓŁY

Inwestor:

Gmina Boguchwała

Okres realizacji:

05.02.2014 r. – 30.01.2015 r.

Wartość inwestycji:

7356285,61 zł

Generalny wykonawca:

ERBUD RZESZÓW SP. Z O.O.