Project Description

OPIS PROJEKTU

Temat prowadzony przez ERBUD S.A. jako Generalnego Wykonawcę polegał na budowie drogowego przejścia granicznego w Budomierzu. Erbud Operations Sp. z o.o. jako podwykonawca świadczył przy tym temacie usługi inżynieryjne.

SZCZEGÓŁY

Inwestor: 

Wojewoda Podkarpacki

Termin realizacji:

05.2010 r. – 06.2013 r.

Generalny wykonawca: 

ERBUD S.A.