Project Description

OPIS PROJEKTU

Przebudowa i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz przebudowa pomieszczeń na potrzeby Izby Przyjęć w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli

SZCZEGÓŁY

Inwestor:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli

Okres realizacji:

05.2017 – 02.2018

Wartość inwestycji:

7,1 mln netto

Generalny wykonawca:

ERBUD RZESZÓW SP. Z O.O.