Project Description

OPIS PROJEKTU

PRZEBUDOWA I NADBUDOWA FRAGMENTU BUDYNKU CENTRUM HANDLOWEGO TARNOVIA NA POTRZEBY USŁUG KINOWYCH WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI

SZCZEGÓŁY

Inwestor:

Euro Mall Polska XIV Sp. z o.o.

Okres realizacji:

11.04.2016 – 31.10.2016

Powierzchnia:

2 950,48 m2

Kubatura:

15 798,60 m3

Wartość inwestycji:

6 300 000 PLN netto

Zakres prac:

Wykonanie przebudowy i nadbudowy w istniejącym obiekcie na potrzeby usług kina Cinema 3D w Tarnowie wraz z instalacjami wewnętrznymi.