Project Description

OPIS PROJEKTU

Przebudowa i modernizacja pomieszczeń szpitala w celu dostosowania do potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii i Bloku Operacyjno – Zabiegowego w SPZOZ w Łukowie

SZCZEGÓŁY

Inwestor:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie

Okres realizacji:

10.2020 – 02.2022

Wartość kontraktu:

7,8 mln zł netto

Generalny wykonawca:

ERBUD International Sp. z o.o.