Project Description

OPIS PROJEKTU

Projekt rozbudowy budynku Szpitala MSW w Lublinie polegająca na budowie łącznika wraz z blokiem operacyjnym

SZCZEGÓŁY

Inwestor:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Lublinie, ul. Grena