Project Description

OPIS PROJEKTU

Projekt koncepcyjny pn. Budowa budynku Patomorfologii

SZCZEGÓŁY

Inwestor:

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Powstańców Warszawy 5, Bydgoszcz

Okres realizacji:

lipiec 2015

Powierzchnia:

1635,22 m2