Project Description

OPIS PROJEKTU

Modernizacja źródła ciepła i montaż kolektorów słonecznych dla SPZOZ w Bochni

SZCZEGÓŁY

Inwestor:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni

Okres realizacji:

06.2011-04.2012

Powierzchnia:

636 m2

Wartość inwestycji:

3,6 mln

Zakres prac:

Projekt budowlany dostarczony przez Zleceniodawcę. Realizacja prac w systemie Generalnego Wykonawstwa.