Project Description

OPIS PROJEKTU

Fontanna multimedialna w Rzeszowie

SZCZEGÓŁY

Inwestor:

Gmina Miasta Rzeszów – Zarząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie

Okres realizacji:

15.09.2012 – 31.07.2013

Powierzchnia:

1240 m2

Wartość inwestycji:

ca. 7 000 000 zł

Generalny wykonawca:

ERBUD RZESZÓW SP. Z O.O.