Project Description

OPIS PROJEKTU

Elektrownia węgla kamiennego – Wilhelmshaven

Realizacja stanu surowego

SZCZEGÓŁY

Kontrakt:

Elektrownia węgla kamiennego – Wilhelmshaven

Inwestor:

Heitkamp

Okres realizacji:

05.2009 – 04.2011