Project Description

OPIS PROJEKTU

Drogowe przejście graniczne w Korczowej – modernizacja

SZCZEGÓŁY

Inwestor:

Wojewoda Podkarpacki, 35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15

Okres realizacji:

11.2008-11.2009

Wartość inwestycji:

4,0 mln zł netto

Generalny wykonawca:

ERBUD RZESZÓW SP. Z O.O.

Zakres prac:

Projekt dostarczony przez Zleceniodawcę. Wykonanie w systemie Generalnego Wykonawstwa robót budowlanych.