Project Description

OPIS PROJEKTU

Temat prowadzony przez Konsorcjum firm ERBUD S.A. oraz ERBUD Operations Sp. z o. o. polegał na budowie budynku wielofunkcyjnego przy ul. Berylowej w Lublinie, w skład którego wchodzą przedszkole, dom kultury, szkoła podstawowa z salą gimnastyczną. Kontrakt zrealizowano w formule „buduj i finansuj”.

SZCZEGÓŁY

Inwestor:

Gmina Lublin

Okres realizacji:

05.2018 – 06.2020

Kubatura::

43 812 m3

Powierzchnia::

12 396 m2

Generalny wykonawca:

Konsorcjum firm ERBUD S.A. Oddział Rzeszów (Lider Konsorcjum) i ERBUD Operations Sp. z o.o.