Project Description

OPIS PROJEKTU

Wykonanie robót budowlanych adaptacji powierzchni piwnicy i parteru budynku Głównego oraz wykonanie robót budowlanych adaptacji budynku Lipsk w Instytucie Matki i Dziecka

SZCZEGÓŁY

Inwestor:

Instytut Matki i Dziecka 01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 17a

Okres realizacji:

07.2015 r. – 06.2018 r.

Wartość inwestycji:

40.619.183,03 zł brutto

Generalny wykonawca:

Konsorcjum firm: ERBUD RZESZÓW SP. Z O.O. – Lider konsorcjum, Partnerzy konsorcjum: Dynamik Sp. z o.o.; GOBOX Sp. z o.o.