Project Description

OPIS PROJEKTU

Budowa lądowiska wyniesionego w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli

SZCZEGÓŁY

Inwestor:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli

Wartość inwestycji:

4,8 mln zł netto

Generalny wykonawca:

ERBUD RZESZÓW SP. Z O.O.