Project Description

OPIS PROJEKTU

Budowa drogowego przejścia granicznego w Zosinie

SZCZEGÓŁY

Inwestor:

Lubelski Zarząd Obsługi Przejść Granicznych, Pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm

Okres realizacji:

07.2012-12.2012

Kubatura:

13 145 m3

Wartość inwestycji:

17,9 mln zł