Project Description

OPIS PROJEKTU

Wykonanie uzupełniającej dokumentacji projektowej (autor projektu: Erbud Rzeszów Sp z o.o.) Roboty rozbiórkowe istniejących fundamentów i przekładki sieci zewnętrznych. Kompleksowa budowa nowego budynku trzykondygnacyjnego o konstrukcji żelbetowej wraz z dwukondygnacyjnym łącznikiem z blokiem diagnostyczno- zabiegowym wyniesionym na słupach ponad parter. Wykonanie instalacji sanitarnych, elektrycznych. Wykonanie zagospodarowania terenu wraz z budowa dróg dojazdowych i chodników. W zakresie zamówienia jest również dostawa wyposażenia meblowego.

SZCZEGÓŁY

Inwestor:

Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie 02-781 Warszawa, ul. Roentgena 5 Oddział w Gliwicach, przy ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice

Okres realizacji:

10.2014-12.2016

Kubatura:

9 619 m3

Powierzchnia:

powierzchnia netto 2 834 m2

Generalny wykonawca:

Konsorcjum firm ERBUD S.A. Oddział Rzeszów (Lider Konsorcjum) i ERBUD Rzeszów Sp. z o.o.