Project Description

OPIS PROJEKTU

Budowa budynku dydaktycznego z Centrum Obsługi Studentów dla potrzeb Państwowej Wyższej Szkoły im. ks. Bronisława Markiewicza z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w Jarosławiu.

SZCZEGÓŁY

Inwestor:

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno – Ekonomiczna w Jarosławiu

Okres realizacji:

08.2020 – 05.2023

Wartość kontraktu:

21 mln zł brutto

Generalny wykonawca:

ERBUD International Sp. z o.o.