Project Description

OPIS PROJEKTU

Budowa Budynku Administracyjno – Biurowego w Lublinie przy ul. Szewskiej i Wodopojnej wraz z zagospodarowaniem terenu

SZCZEGÓŁY

Inwestor:

IPN – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie

Okres realizacji:

05.08.2014 do 30.04.2017

Kubatura:

16 359 m3

Wartość inwestycji:

12,5 mln zł netto

Generalny wykonawca:

ERBUD RZESZÓW SP. Z O.O.

Zakres prac:

Obsługa inżynieryjna i sprzętowa